КАБІНЕТ КОРИСТУВАЧА

Реквізити

Реквізити замовника телекомунікаційних послуг:

1. Замовник:
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця / фізичної особи)

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) - для фізичних осіб-підприємців/ ідентифікаційний номер фізичної особи:

3. Місцезнаходження або місце проживання
суб’єкта господарської діяльності / фізичної особи:

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

4. Адреса для листування:

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

5. Телефон (код, номер):
Факс (код, номер)
Електронна пошта:

6. Адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL):

7. Прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта господарської діяльності - для юридичної особи / для фізичних осіб-підприємців:

що діє згідно

8. Поточний рахунок:
в банку: Код банку (МФО)

Заявка

Заявка на отримання послуг доступу до мережі Інтернет

заповнюється якщо між Реєстрантом та Реєстратором укладено відповідний договір (укласти договір)


Розмір Серверу U
Загальна потужність по блокам живлення Вт
Кількість портів 100 Мбіт/с шт., 1 Гбіт/с шт.
Кількість IP адрес шт.

Публічний Договір

Згоден
Не згоден

Умови

Згоден
Не згоден

Правила

Згоден
Не згоден

Тарифи

Згоден
Не згоден