КАБІНЕТ КОРИСТУВАЧА

Реквізити замовника

Реквізити замовника телекомунікаційних послуг:

1. Замовник*:
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця / фізичної особи)

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) - для фізичних осіб-підприємців/ ідентифікаційний номер фізичної особи:

3. Місцезнаходження* або місце проживання
суб’єкта господарської діяльності / фізичної особи:

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

4. Адреса для листування:

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

5. Телефон (код, номер)*:
Факс (код, номер)
Електронна пошта:

6. Адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL):

7. Прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта господарської діяльності - для юридичної особи / для фізичних осіб-підприємців:

що діє згідно

8. Поточний рахунок:
в банку: Код банку (МФО)

Заявка

ЗАЯВКА про реєстрацію (делегування) доменного імені

1. Номер публічного договору (оферти) про надання послуг з реєстрації (делегування) доменного імені заповнюється якщо між Реєстрантом та Реєстратором укладено відповідний договір

2. Доменне ім’я (domain)*:

3. Власник домену (admin-c):
Реєстрант (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця / фізичної особи)*

Адреса електронної пошти (e-mail):
Якщо у вас / вашої організації вже є в наявності персональний ідентифікатор UANIC,
то при реєстрації доменного імені в доменних зонах .ua, com.ua, kiev.ua, in.ua, net.ua замість вищенаведених даних ви маєте можливість вказати його
Nic-handle (персональний ідентифікатор):

Для юридичної особи отримати персональний ідентифікатор (nic-handle) можливо зареєструвавшись за посиланням https://hostmaster.net.ua/?uanew2. Необхідно реєструвати “запис про юридичну особу”.

Для фізичної особи – підприємця / фізичної особи отримати персональний ідентифікатор (nic-handle) можливо зареєструвавшись за посиланням https://hostmaster.net.ua/?uanew1. Необхідно реєструвати “запис про фізичну особу”.

Відповідальна особа,
що займається питаннями підтримки домену у юридичної особи (ім’я, телефон):

4. Номер та дата свідоцтва про реєстрацію торгової марки
заповнюється виключно для доменів виду name.ua


Справжність вищевказаних даних підтверджую!

* - обов’язково для заповнення

Увага! Надана (викладена) в цій заявці інформація не є конфіденційною.

Публічний Договір

Згоден
Не згоден

Умови

Згоден
Не згоден

Правила

Згоден
Не згоден

Тарифи

Згоден
Не згоден